Uddannelse

Privat dagplejen Kløverlykke

Kursus.

Sønderborg Kommunens grunduddannelse for dagplejere i 2009

Børnepsykologi med udgangspunkt i Stern i 2010

Førstehjælp i 2010

Børns motorik, sansning og bevægelse i 2012/2013
 
Førstehjælp i 2013

Pædagogiske læreplaner i 2014

Børns kompetenceudvikling 0-5 år i 2014/2015

Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge i 2015

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 2015/2016